Flymo Micro Lite

Flymo Micro Lite manual

(1)
 • GB
  IMPORTANT INFORMATION
  Read before use and retain for future reference
  DE
  WICHTIGE INFORMATION
  Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
  durchlesen und gut aufbewahren
  FR
  RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
  A lire avant usage et à conserver pour
  référence ultérieure
  NL
  BELANGRIJKE INFORMATIE
  Leest u deze informatie voor het gebruik en
  bewaar ze voor toekomstige raadpleging
  NO
  VIKTIG INFORMASJON
  Les bruksanvisningen nøye før bruk og
  oppbevar den for senere bruk
  SE
  VIKTIG INFORMATION
  Läs anvisningarna före användningen och
  spara dem för framtida behov
  DK
  VIGTIGE OPLYSNINGER
  Du bør læse brugsanvisningen før brug og
  gemme til senere henvisning
  ES
  INFORMACIÓN IMPORTANTE
  Léase antes de utilizar y consérvela como
  referencia en el futuro
  PT
  INFORMAÇÕES IMPORTANTES
  Leia antes de utilizar e guarde para consulta
  futura
  IT
  INFORMAZIONI IMPORTANTI
  Leggere prima dell’uso e conservare per
  ulteriore consultazione
  FI
  TÄRKEÄÄ TIETOA
  Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
  tarvetta varten
  SK
  Záruka na tento produkt nebude uznaná v
  prípade porúch spôsobených nesprávnou
  obsluhou alebo používaním výrobku na iný
  účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
  Pred začatím práce si prosím dôkladne
  prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
  prípad potreby uschovajte
  SI
  Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
  proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
  kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
  preverite pazljivo navodila za obratovanje in
  jih shranite za kasnejšo rabo.
  HU
  Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
  használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
  hogy a gép használatba vétele elött
  gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
  PL
  Gwarancja traci ważność w przypadku
  używania urządzenia do celów innych niż
  wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o
  uważne przeczytanie instrukcji oraz o
  stosowanie się do zaleceń i wskazówek w
  niej zawartych
  CZ
  Záruka se nebude vztahovat na závady
  způsobené nesprávným používáním, nebo
  jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
  než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
  než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento
  návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
  uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Flymo Micro Lite

Got a question?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Flymo Micro Lite or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Flymo Micro Lite owners to properly answer your question.

View the manual for the Flymo Micro Lite here, for free. This user manual comes under the category Lawnmowers and has been rated by 1 people with an average of a 9.9. This manual is available in the following languages: English, Dutch, German, Spanish, Swedish, Italian. Do you have a question about the Flymo Micro Lite? Ask your question here

Flymo Micro Lite specifications

General
Brand Flymo
Model Micro Lite
Product Lawnmower
EAN 5011759011181
Language English, Dutch, German, Spanish, Swedish, Italian
Filetype PDF
Features
Type Push lawn mower
Recommended lawn area - m²
Cutting width 280 mm
Cutting system -
Grass collecting volume - L
Cutting clearance adjustment 2
Minimum cutting height 10 mm
Maximum cutting height 33 mm
Power
Power source AC
Power 1000 W
Other features
Cordless
Weight & dimensions
Weight 4500 g

Frequently asked questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Flymo Micro Lite.

Is your question not listed? Ask your question here