Protool DRP 20 ET FF XL SET manual

Protool DRP 20 ET FF XL SET
8.4 · 1
PDF manual
 · 20 pages
English
manualProtool DRP 20 ET FF XL SET
22

DRP 20 ET FF

DRP 20-2 E FF

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Instruction d’utilisation

Instrucciones de uso

Instruções de serviço

Istruzioni d’uso

Gebruiksaanwijzing

Návod k používání

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Käyttöohje

Èíñòðóêöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ

Návod na používanie

Instrukcja obsługi

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

Manual de folosire

Netzstecker aus der
Steckdose ziehen!
Pull the plug from the mains!
Retirer la fi che de la prise de
courant.
Saque el enchufe de la toma
de corriente!
Retire a fi cha da tomada!
Togliere la spina dalla presa di
corrente!
Stekker uit de kontaktdoos
trekken!
Síťovou vidlici vytáhněte ze
zásuvky!
Trekk støpslet ut av
stikkontakten!
Træk stikket ud af
stikkontakten
Drag alltid ur kontakten!
Irrota pistotulppa seinästä.
Húzza ki a hálózati
csatlakozókábelt a dugaljból!
Bûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè!
Vytiahnite sieťovú zástrčku zo
zásuvky!
Wyciągnąć wtyczkę z sieci!
ÔñáâÞîôå ôï ñåõìáôïëÞðôç (öéò)
áðü ôçí ðñßæá!
Inaintea tuturor lucrărilor la
maµină, scoateţi fi µa de
alimentare.
Accessory
Zubehör
Accessoires
Accessorio
Acessório
Accessorio
Toebehoren
Příslušenství
Tilbehør
Tilbehør
Tillbehör
Lisälaite
Tartozék
Äîïîëíèòåëü
Príslušenstvo
Element wyposażenia
dodatkowego
ÅîáñôÞìáôá
Accesoriile
Nicht in den Hausmüll
geben.
Not to be included in
municipal refuse
Ne pas mettre aux déchets
communaux
No pertenece a los
residuos comunales
Não pertence ao resíduo
comunal
Non fa parte dei rifi uti
comunali
Niet in huisafval
Nepatří do komunálního
odpadu
Ikke kommunalt avfall
Bortskaffes ikke sammen
med kommunalt affald
Tillhör inte till
kommunalavfall
Ei kuulu kunnallisjätteisiin
Nie wyrzucać do odpadu
komunalnego
Не имеет место в
коммунальных отходах
Nepatrí do komunálneho
odpadu
Μην το πετάτε στα οικιακά
απορρίμματα
Nu aparţine de gunoiul
comunal
Doppelte Isolation
Double insulation
Double isolement
Aislamiento doble
Isolação dobre
Isolamento doppio
Dubbele isolering
Dvojitá izolace
Dobbelisolering
Dobbelt isolering
Dubbel isolering
Kaksoiseristys
Podwójna izolacja
Двойная изоляция
Dvojitá izolácia
Διπλή μόνωση
Izolare dublă

Manual

View the manual for the Protool DRP 20 ET FF XL SET here, for free. This user manual comes under the category Drill Machines and has been rated by 1 people with an average of a 8.4. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Protool DRP 20 ET FF XL SET? Ask your question here

Got a question?

Do you have a question about the Protool and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Samsung Galaxy A7 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Protool DRP 20 ET FF XL SET specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Protool DRP 20 ET FF XL SET.

General
Brand Protool
Model DRP 20 ET FF XL SET
Product Drill Machine
EAN 4026657107158
Language English
Filetype PDF
Features
Chuck type Keyless
Adjustable speed
Reverse
Hammer drilling
Performance
Idle speed (max) 650 RPM
Drilling diameter in steel (max) 20 mm
Drilling diameter in wood (max) 65 mm
Number of gears 1
Power
Input power 1100 W
Power source AC
Weight & dimensions
Weight 3400 g
show more

Frequently asked questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Protool DRP 20 ET FF XL SET below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results