Sony KLV-40U2530 manual

Sony KLV-40U2530
(1)
  • Number of pages: 70
  • Filetype: PDF

KLV-40U25xx

KLV-32U25xx

KLV-26U25xx

© 2007 Sony Corporation

LCD Colour TV

3-216-582-31(0)
K
GB
KLV-40/32/26U25xx
3-216-582-31(0)
RU
PL
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства.
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać
się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
010COV.fm Page 1 Wednesday, April 18, 2007 3:43 PM
Sony KLV-40U2530

Got a question?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Sony KLV-40U2530 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Sony KLV-40U2530 owners to properly answer your question.

View the manual for the Sony KLV-40U2530 here, for free. This user manual comes under the category LCD TVs and has been rated by 1 people with an average of a 5.3. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Sony KLV-40U2530? Ask your question here

Sony KLV-40U2530 specifications

General
Brand Sony
Model KLV-40U2530
Product LCD TV
Language English
Filetype PDF

Frequently asked questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Sony KLV-40U2530.

Is your question not listed? Ask your question here